Greece Imports By Category

This page displays a table with Greece Imports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.希腊 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -1884.20 -1753.90 -619.80 -4328.60 欧元 - 百万 [+]
经常账户 886.60 1873.60 2656.80 -4730.30 欧元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 -1.10 -1.00 -0.10 -15.20 % [+]
进口 4719.90 4135.50 6219.50 1919.00 欧元 - 百万 [+]
出口 2835.70 2381.70 3200.30 691.90 欧元 - 百万 [+]
外债 423049.04 404104.62 453124.10 142217.00 欧元 - 百万 [+]
资本流动 933.10 1662.50 6037.70 -3705.40 欧元 - 百万 [+]
汇款 139.70 99.10 247.30 50.10 欧元 - 百万 [+]
黄金储备 113.40 113.31 132.56 107.21 [+]
恐怖主义指数 4.17 4.29 5.91 3.43 [+]
旅游收入 2846.90 4182.50 4182.50 109.00 欧元 - 百万 [+]
入境旅游人数 3063126.00 3835587.00 3881988.00 140107.00 [+]
外国直接投资 100.70 150.90 2608.90 -532.30 欧元 - 百万 [+]
[+]