Ok
width
height
Greece Unit Labour Costs
希腊 劳动力 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
失业率 16.70 16.90 27.80 7.30 % [+]
就业人数 3956.59 3918.08 4658.20 3438.10 [+]
失业人员 780.93 784.66 1384.90 335.60 [+]
兼职就业 362.00 351.90 385.20 158.68 [+]
全职工作 3594.50 3462.20 4383.59 3153.50 [+]
就业率 83.52 83.31 93.28 71.29 % [+]
长期失业率 12.00 12.50 19.90 3.60 % [+]
青年失业率 33.10 33.10 59.50 21.00 % [+]
劳力成本 77.70 91.90 107.40 48.50 积分 [+]
职位空缺 14343.00 12570.00 51613.00 2825.00 [+]
最低工资 758.33 758.33 876.62 522.00 EUR /月 [+]
人口 10.74 10.77 11.12 8.30 百万 [+]
女性退休年龄 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
男性退休年龄 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
劳动力参与率 52.30 51.80 53.70 51.00 % [+]
生活工资家庭 1070.00 1080.00 1080.00 1030.00 EUR /月 [+]
生活工资个人 595.00 600.00 600.00 555.00 EUR /月 [+]
工资高技能 1510.00 1590.00 1710.00 1510.00 EUR /月 [+]
工资低技能 717.00 868.00 913.00 717.00 EUR /月 [+]
生产率 100.10 91.70 108.10 70.90 积分 [+]
就业人数变化 0.70 0.70 3.60 -2.80 % [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 希腊 - 劳力成本.