Ok
width
height
Burundi Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-06 08:55 AM 通货膨胀率(年) Jul -2.6% -4%
2019-09-23 07:10 AM 通货膨胀率(年) Aug -0.6% -2.6%
2019-10-23 09:10 AM 通货膨胀率(年) Sep 2.0% -0.6%
2019-11-19 02:00 PM 通货膨胀率(年) Oct 4.0% 2.0%
2019-12-19 12:30 PM 通货膨胀率(年) Nov 4.0%
2020-01-24 09:50 AM 通货膨胀率(年) Dec
2020-02-19 11:50 AM 通货膨胀率(年) Jan
[+]


布隆迪 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 4.00 2.00 44.93 -8.40 % [+]
食品通胀 6.20 2.90 34.10 -19.90 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.60 0.90 6.80 -2.60 % [+]
生产者价格 140.10 134.40 179.60 108.00 [+]
进口价格 93.59 90.70 100.88 81.53 积分 [+]
出口价格 96.20 108.55 139.38 85.05 积分 [+]
居民消费价格指数CPI 112.80 112.00 117.60 79.30 积分 [+]
CPI住房公用事业 124.10 123.00 124.20 6.70 积分 [+]
CPI运输 117.20 117.30 119.70 87.20 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 布隆迪 - 通货膨胀率.