Ok
width
height
Burundi Current Account to GDP布隆迪 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 -165405.10 -67319.60 BIF - 百万 Dec 2021
经常账户占GDP比例 -15.00 -9.40 国内生产总值的百分比 Dec 2021
经常账户 -315.80 -348.40 美元 - 百万 Dec 2020
出口 23650.60 108889.70 BIF - 百万 Dec 2021
进口 189055.60 176209.30 BIF - 百万 Dec 2021
外债 1284445.93 1275253.61 BIF - 百万 Jan 2022

布隆迪 - 经常账户占GDP比例
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 布隆迪 - 经常账户占GDP比例.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-15.00 -9.40 1.00 -21.30 1986 - 2021 国内生产总值的百分比 每年