Ok
width
height
Bulgaria Social Security Rate

保加利亚 税种 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
企业所得税税率 10.00 10.00 40.20 10.00 % [+]
个人所得税 10.00 10.00 50.00 10.00 % [+]
销售税率 20.00 20.00 20.00 20.00 % [+]
社会保障覆盖率 32.80 32.80 43.60 29.90 % [+]
企业社会保障覆盖率 19.02 19.02 27.93 17.00 % [+]
员工社会保障覆盖率 13.78 13.78 16.80 12.10 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 保加利亚 - 社会保障覆盖率. 2006-2021 数据 | 2022-2023 预测.