Ok
width
height
Botswana Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-13 06:50 AM 通货膨胀率(年) Aug 2.9% 2.9%
2019-10-15 08:25 AM 通货膨胀率(年) Sep 3.0% 2.9%
2019-11-15 06:55 AM 通货膨胀率(年) Oct 2.4% 3.0%
2019-12-13 02:00 PM 通货膨胀率(年) Nov 2.1% 2.4%
2020-01-15 08:00 AM 通货膨胀率(年) Dec 2.1%
2020-02-14 08:00 AM 通货膨胀率(年) Jan
2020-03-13 08:00 AM 通货膨胀率(年) Feb
[+]


博茨瓦纳 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 2.10 2.40 15.06 2.10 % [+]
居民消费价格指数CPI 102.00 101.90 102.00 22.15 积分 [+]
核心消费者物价指数 102.10 102.10 102.10 89.50 积分 [+]
核心通胀率 2.30 2.30 7.70 1.50 % [+]
食品通胀 2.70 2.50 25.17 -1.30 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.10 0.00 3.23 -0.64 % [+]
CPI住房公用事业 101.30 101.30 101.30 29.56 积分 [+]
CPI运输 101.20 101.00 109.51 31.74 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 博茨瓦纳 - 通货膨胀率.