Ok
width
height
Botswana Balance of Trade
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-08-28 01:55 PM 贸易差额 June BWP 1004M BWP -536.6M
2019-09-26 03:00 PM 贸易差额 Jul BWP -3211M BWP 950M
2019-10-29 02:45 PM 贸易差额 Aug BWP -1371M BWP -3237M
2019-11-29 02:30 PM 贸易差额 Sep BWP -740.7M BWP -1270.1M
2019-12-20 10:30 AM 贸易差额 Oct BWP -740.7M
2020-01-24 03:45 PM 贸易差额 Nov
2020-02-20 02:40 PM 贸易差额 Dec
[+]


博茨瓦纳 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -740.70 -1270.10 4102.21 -6683.00 BWP - 百万 [+]
经常账户 846.12 -814.64 15079.57 -12190.41 BWP - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 9.70 12.00 32.00 -28.30 % [+]
进口 5247.10 5159.60 9778.30 2458.30 BWP - 百万 [+]
出口 4250.60 3889.50 10747.20 996.90 百万 - BWP [+]
恐怖主义指数 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
外国直接投资 584.47 745.96 3368.73 -1473.05 BWP - 百万 [+]
外债 15661.00 16027.59 18344.85 1771.80 BWP - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 博茨瓦纳 - 贸易差额.