Austria Exports By Category

This page displays a table with Austria Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.奥地利 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -296.06 -330.00 581.00 -1256.00 欧元 - 百万 [+]
经常账户 1907.00 692.00 6171.00 -2353.00 欧元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 2.30 2.00 4.50 -5.10 % [+]
进口 13817.00 13240.00 14723.00 61.00 欧元 - 百万 [+]
出口 13521.00 12910.00 14125.00 59.00 欧元 - 百万 [+]
外债 565352.00 580026.00 633042.00 129499.00 欧元 - 百万 [+]
资本流动 332.00 393.00 7779.00 -4752.00 欧元 - 百万 [+]
汇款 77.00 57.00 104.00 53.00 欧元 - 百万 [+]
入境旅游人数 2791.30 3974.74 5421.70 355.20 [+]
黄金储备 280.00 280.00 407.48 279.99 [+]
恐怖主义指数 1.85 1.52 3.16 0.00 [+]
武器销售 22.00 15.00 348.00 1.00 美元 - 百万 [+]
原油产量 14.00 13.00 25.00 11.00 BBL/D/1K [+]
外国直接投资 -2252.00 9032.00 55085.00 -24174.00 欧元 - 百万 [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category