Ok
width
height
Austria Corruption Rank

奥地利 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
制造业PMI 66.40 64.70 66.40 31.60 积分 [+]
工业生产 35.90 13.50 35.90 -21.20 % [+]
工业生产(月) 1.70 3.50 8.70 -15.00 % [+]
制造业生产 41.00 14.00 41.00 -25.30 % [+]
产能利用率 87.10 82.20 88.90 73.90 % [+]
新订单指数 148.00 157.40 157.40 74.50 积分 [+]
车辆注册 36989.00 36492.00 60813.00 10468.00 [+]
互联网速度 14100.00 13912.44 14100.00 3287.10 KBps [+]
IP地址 2593521.00 2644031.00 3091940.00 1375112.00 IP [+]
矿业生产 21.10 15.10 37.70 -28.80 % [+]
钢铁生产 530.00 550.00 734.81 235.00 千吨 [+]
库存变化 1998.80 3107.70 6215.00 915.80 欧元 - 百万 [+]
竞争力指数 76.61 76.34 76.61 5.08 积分 [+]
竞争力排名 21.00 22.00 23.00 14.00 [+]
商业信心指数 14.30 12.30 15.20 -37.80 积分 [+]
腐败指数 76.00 77.00 87.00 69.00 积分 [+]
腐败排名 15.00 12.00 26.00 10.00 [+]
营商环境 27.00 26.00 32.00 18.00 [+]
电力生产 5138.11 5240.05 6828.00 4275.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 奥地利 - 腐败排名.