Ok
width
height
Slovenia GDP Growth Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-02-28 09:30 AM Q4 0.8% 1.3%
2019-05-31 08:30 AM Q1 0.8% 0.7%
2019-08-30 08:30 AM Q2 0.2% 0.6%
2019-11-29 09:30 AM Q3 0.8% 0%
2020-02-28 09:30 AM Q4 0.8%

斯洛文尼亚 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 0.80 0.00 4.20 -4.40 % [+]
国内生产总值年增长率 2.30 2.50 8.00 -9.90 % [+]
国内生产总值 54.24 48.46 55.59 13.05 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 10755.50 10673.10 10755.50 5629.20 欧元 - 百万 [+]
国民生产总值 45948.00 43000.00 45948.00 9688.00 欧元 - 百万 [+]
固定资本形成总额 2042.50 2080.80 3001.00 1172.70 欧元 - 百万 [+]
人均国内生产总值 26758.90 25621.90 26758.90 13312.60 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 32742.51 31351.30 32742.51 16289.49 美元 [+]
从农业GDP 207.40 221.10 230.80 116.60 欧元 - 百万 [+]
从国内生产总值建设 487.50 486.30 782.10 300.70 欧元 - 百万 [+]
从制造业的GDP 2059.80 2218.50 2218.50 886.60 欧元 - 百万 [+]
从公共管理的GDP 1541.90 1540.10 1541.90 952.80 欧元 - 百万 [+]
从GDP的服务 2152.30 2049.20 2152.30 829.80 欧元 - 百万 [+]
[+]