Sao Tome and Principe Interest Rate
width
height
Forecast Data Chart

圣多美和普林西比 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 9.00 9.00 29.50 9.00 % [+]
货币供应量M0 1345.00 1343.00 1719.00 94.00 STD - 百万 [+]
存款利率 3.37 3.67 38.29 3.37 % [+]
货币供应量M1 1873.00 1794.00 1873.00 77.00 STD - 百万 [+]
货币供应量M2 2365.00 2310.00 2366.00 89.00 STD - 百万 [+]
货币供应量M3 3111.00 3056.00 3111.00 148.00 STD - 百万 [+]
外汇储备 151.39 148.89 274.15 70.68 STD - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 圣多美和普林西比 - 利率.