Ok
width
height
Qatar Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-17 01:50 PM 通货膨胀率(年) Aug 0% -0.6%
2019-10-17 03:20 AM 通货膨胀率(年) Sep 0.1% 0%
2019-11-18 03:00 PM 通货膨胀率(年) Oct -0.8% 0.1%
2019-12-15 08:25 AM 通货膨胀率(年) Nov -0.7% -0.8%
2020-01-14 10:20 AM 通货膨胀率(年) Dec -0.7%
2020-02-14 11:00 AM 通货膨胀率(年) Jan
2020-03-13 09:45 AM 通货膨胀率(年) Feb
[+]


卡塔尔 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 -0.70 -0.80 16.59 -9.96 % [+]
居民消费价格指数CPI 107.76 107.52 109.47 92.30 积分 [+]
国内生产总值平减指数 75.10 69.40 207.50 69.40 积分 [+]
食品通胀 0.20 -1.13 5.80 -3.80 % [+]
CPI住房公用事业 103.95 104.33 125.50 93.00 积分 [+]
CPI运输 124.37 123.87 132.18 83.70 积分 [+]
通货膨胀率(每月) 0.22 -0.83 1.20 -1.52 % [+]
生产者价格 61.40 61.10 104.50 42.30 积分 [+]
生产者价格指数变化 -17.70 -16.50 40.20 -44.40 % [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 卡塔尔 - 通货膨胀率.