Ok
width
height
Peru Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-08-01 05:00 AM 通货膨胀率(年) Jul 2.11% 2.29%
2019-10-01 02:00 PM 通货膨胀率(年) Sep 1.85% 2.04%
2019-11-01 05:00 AM 通货膨胀率(年) Oct 1.88% 1.85%
2019-12-02 02:15 AM 通货膨胀率(年) Nov 1.87% 1.88%
2020-01-02 02:05 PM 通货膨胀率(年) Dec 1.87%
2020-02-03 05:00 AM 通货膨胀率(年) Jan
2020-03-02 09:40 AM 通货膨胀率(年) Feb
[+]


秘鲁 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 1.87 1.88 12377.32 -1.11 % [+]
居民消费价格指数CPI 132.42 132.28 132.50 0.00 积分 [+]
核心消费者物价指数 135.98 135.90 135.98 8.45 积分 [+]
核心通胀率 2.23 2.27 157.16 0.60 % [+]
生产者价格 108.79 108.95 109.01 0.00 积分 [+]
出口价格 113.93 114.96 150.48 32.53 积分 [+]
进口价格 120.54 121.12 130.25 55.22 积分 [+]
通货膨胀率(每月) 0.11 0.11 396.98 -2.86 % [+]
食品通胀 0.92 1.13 10.72 -2.57 % [+]
CPI住房公用事业 132.77 131.52 135.55 100.35 积分 [+]
CPI运输 118.77 118.83 118.83 99.31 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 秘鲁 - 通货膨胀率.