Ok
width
height
Namibia Food Inflation
纳米比亚 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 2.60 2.50 20.54 0.94 % [+]
居民消费价格指数CPI 138.54 138.70 138.70 2.06 积分 [+]
食品通胀 1.70 2.90 13.20 1.70 % [+]
通货膨胀率(每月) -0.10 0.10 3.20 -0.30 % [+]
进口价格 127.80 129.00 129.00 84.10 积分 [+]
CPI住房公用事业 135.16 135.17 135.35 54.71 积分 [+]
CPI运输 137.55 137.41 137.55 88.70 积分 [+]
出口价格 174.00 161.20 174.00 78.80 积分 [+]
国内生产总值平减指数 176.51 165.79 176.51 81.39 积分 [+]
[+]