Ok
width
height
Mozambique Personal Income Tax Rate
莫桑比克 税种 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
企业所得税税率 32.00 32.00 32.00 32.00 % [+]
个人所得税 32.00 32.00 32.00 32.00 % [+]
销售税率 17.00 17.00 17.00 17.00 % [+]
社会保障覆盖率 7.00 7.00 7.00 7.00 % [+]
企业社会保障覆盖率 4.00 4.00 4.00 4.00 % [+]
员工社会保障覆盖率 3.00 3.00 3.00 3.00 % [+]
[+]