Morocco Gdp From Manufacturing
width
height
Forecast Data Chart

摩洛哥 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 2.60 1.80 9.30 -3.80 % [+]
国内生产总值年增长率 2.90 3.00 9.30 0.50 % [+]
国内生产总值 109.14 103.61 109.88 2.03 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 252030.90 245539.80 252030.90 158924.80 MAD - 百万 [+]
固定资本形成总额 302226.00 306910.00 306910.00 690.00 MAD - 百万 [+]
人均国内生产总值 3292.40 3204.90 3292.40 815.50 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 7485.01 7285.90 7485.01 3863.40 美元 [+]
从农业GDP 30746.50 31519.70 32315.30 15878.60 MAD - 百万 [+]
从国内生产总值建设 11902.30 11936.50 11936.50 5702.00 MAD - 百万 [+]
从制造业的GDP 35117.70 33785.70 35117.70 24997.80 MAD - 百万 [+]
从GDP矿业 3833.10 3706.20 3833.10 1633.10 MAD - 百万 [+]
从公共管理的GDP 20404.60 20163.70 20404.60 9822.00 MAD - 百万 [+]
从GDP的服务 29446.00 29131.60 29446.00 14080.00 MAD - 百万 [+]
从GDP运输 9278.00 9218.80 9278.00 6177.00 MAD - 百万 [+]
从公用事业GDP 5664.60 5378.20 5664.60 3135.30 MAD - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 摩洛哥 - 从制造业的GDP.