Ok
width
height
Luxembourg Wages In Manufacturing


Luxembourg 近期数据 前次数据 单位 参考日期
失业率 5.40 5.50 % Oct/21
就业人数 493350.00 490811.00 Oct/21
失业人员 15417.00 15641.00 Oct/21
劳力成本 121.23 111.05 积分 Aug/21
职位空缺 4130.00 3231.00 Jan/15
人口 0.63 0.61 百万 Dec/20
制造业工资 102.30 103.10 积分 Aug/21

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 卢森堡 - 制造业工资. 2005-2021 数据 | 2022-2023 预测.