Ok
width
height
Lithuania Gross National Income
立陶宛 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 0.20 0.90 4.80 -13.10 % [+]
国内生产总值年增长率 3.70 3.80 12.30 -15.70 % [+]
国内生产总值 53.25 47.54 53.25 7.00 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 10741.70 9632.00 10741.70 6412.40 欧元 - 百万 [+]
国民生产总值 43810.70 40334.10 43810.70 3366.50 欧元 - 百万 [+]
固定资本形成总额 2618.80 2110.60 2618.80 694.80 欧元 - 百万 [+]
人均国内生产总值 17669.70 16838.50 17669.70 5322.42 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 31065.06 29603.88 31065.06 8862.00 美元 [+]
[+]