Ok
width
height
Kazakhstan Composite PMI

哈萨克斯坦 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 6.00 2.00 15.00 -2.00 积分 [+]
工业生产 4.00 0.20 23.30 -9.60 % [+]
工业生产(月) 2.90 -17.20 17.90 -18.70 % [+]
制造业生产 9.10 3.00 35.30 -18.10 % [+]
库存变化 2469807.00 1000560.00 2594937.00 -64693.00 腾格 - 百万 [+]
互联网速度 10581.80 8955.15 10581.80 397.87 KBps [+]
IP地址 1522517.00 1528598.00 1954834.00 108535.00 IP [+]
腐败指数 38.00 34.00 38.00 21.00 积分 [+]
腐败排名 94.00 113.00 150.00 65.00 [+]
营商环境 25.00 28.00 64.00 25.00 [+]
竞争力指数 62.94 61.80 62.94 4.07 积分 [+]
竞争力排名 55.00 59.00 72.00 42.00 [+]
综合采购经理人指数 50.80 49.40 52.80 15.30 积分 [+]
车辆注册 3853300.00 3864916.00 4047767.00 3021947.00 [+]
水泥生产 741.50 506.50 1229.20 196.90 千吨 [+]
铜产量 40986.00 40952.00 43837.00 17401.00 [+]
领先经济指标 -1.80 -2.30 15.40 -11.70 % [+]
制造业PMI 48.50 48.50 52.90 39.30 积分 [+]
矿业生产 -6.80 -10.20 30.00 -15.90 % [+]
钢铁生产 355.00 330.00 529.00 56.00 千吨 [+]
服务业PMI 52.20 50.30 52.20 12.60 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 哈萨克斯坦 - 综合采购经理人指数.