Ok
width
height
Iceland Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-04-12 09:00 AM Mar ISK -21.4B ISK -12.0B
2021-05-06 09:00 AM Apr ISK -6.9B ISK -21B
2021-06-07 09:00 AM May ISK-15.5B ISK -11.2B
2021-07-07 09:00 AM Jun ISK-30.2B ISK-15.6B
2021-08-06 09:00 AM Jul ISK-30.2B
2021-09-07 09:00 AM Aug
2021-10-07 09:00 AM Sep
2021-11-04 09:00 AM Oct

冰岛 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -30207.10 -15628.60 21093.00 -33367.10 ISK - 百万 [+]
经常账户 -27070.00 23301.00 104939.00 -133503.00 ISK - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 1.00 6.40 8.10 -22.70 国内生产总值的百分比 [+]
进口 88900.70 76779.80 88900.70 1.21 ISK - 百万 [+]
出口 58693.60 61151.20 76594.10 0.78 ISK - 百万 [+]
外债 2450013.00 2379828.00 15748529.00 280593.00 ISK - 百万 [+]
资本流动 13908.00 75683.00 414266.00 -418160.00 ISK - 百万 [+]
黄金储备 1.98 1.98 2.00 1.84 [+]
汇款 1388.00 1482.00 2448.00 18.00 ISK - 百万 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.03 1.22 0.00 [+]
入境旅游人数 4601.00 2997.00 291344.00 924.00 [+]
外国直接投资 -74093.00 4503.00 199978.00 -553027.00 ISK - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 冰岛 - 贸易差额.