Ok
width
height
Iceland Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-12-04 09:00 AM Nov ISK -5.5B ISK -7.1B
2021-01-14 09:00 AM Dec ISK 1.0B ISK -10.8B
2021-02-04 09:00 AM Jan ISK 1.9B ISK -5.7B
2021-03-04 09:00 AM Feb ISK -12.0B ISK -4.8B
2021-04-12 09:00 AM Mar ISK -12.0B
2021-05-06 09:00 AM Apr
2021-06-07 09:00 AM May
2021-07-07 09:00 AM Jun

冰岛 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -11961.70 -4835.60 21093.00 -33367.10 ISK - 百万 [+]
经常账户 22086.00 2853.00 104939.00 -133503.00 ISK - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 5.80 3.10 7.60 -23.00 % [+]
进口 64527.00 54011.90 79128.90 1.21 ISK - 百万 [+]
出口 52565.30 49176.30 76594.10 0.78 ISK - 百万 [+]
外债 2625978.00 2647551.00 15748529.00 280593.00 ISK - 百万 [+]
资本流动 75683.00 28570.00 414266.00 -418160.00 ISK - 百万 [+]
黄金储备 1.98 1.98 2.00 1.84 [+]
汇款 1381.00 1182.00 2448.00 18.00 ISK - 百万 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.03 1.22 0.00 [+]
入境旅游人数 4362.00 8135.00 291344.00 924.00 [+]
外国直接投资 4503.00 -93593.00 199978.00 -553027.00 ISK - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 冰岛 - 贸易差额.