Ok
width
height
Iceland Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-02-04 09:00 AM Jan ISK 1.9B ISK -5.7B
2021-03-04 09:00 AM Feb ISK -12.0B ISK -4.8B
2021-04-12 09:00 AM Mar ISK -21.4B ISK -12.0B
2021-05-06 09:00 AM Apr ISK -6.9B ISK -21B
2021-06-07 09:00 AM May ISK -6.9B
2021-07-07 09:00 AM Jun
2021-08-06 09:00 AM Jul
2021-09-07 09:00 AM Aug

冰岛 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -6868.50 -20956.10 21093.00 -33367.10 ISK - 百万 [+]
经常账户 22086.00 2853.00 104939.00 -133503.00 ISK - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 1.00 6.40 8.10 -22.70 % [+]
进口 68339.80 82970.70 82970.70 1.21 ISK - 百万 [+]
出口 61471.30 61535.10 76594.10 0.78 ISK - 百万 [+]
外债 2379828.00 2625978.00 15748529.00 280593.00 ISK - 百万 [+]
资本流动 75683.00 28570.00 414266.00 -418160.00 ISK - 百万 [+]
黄金储备 1.98 1.98 2.00 1.84 [+]
汇款 1482.00 1381.00 2448.00 18.00 ISK - 百万 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.03 1.22 0.00 [+]
入境旅游人数 4601.00 2997.00 291344.00 924.00 [+]
外国直接投资 4503.00 -93593.00 199978.00 -553027.00 ISK - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 冰岛 - 贸易差额.