Georgia Gross National Product
width
height
Forecast Data Chart

格鲁吉亚 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值年增长率 4.50 4.90 13.90 -8.70 % [+]
国内生产总值 16.21 15.08 16.51 2.51 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 6619.60 8510.40 28432.80 2765.50 凝胶 - 百万 [+]
固定资本形成总额 2382.30 3292.40 3520.30 151.50 凝胶 - 百万 [+]
人均国内生产总值 4469.20 4271.30 4662.90 961.20 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 10151.70 9702.20 10151.70 2183.40 美元 [+]
国民生产总值 9458.20 11077.90 11077.90 1814.90 凝胶 - 百万 [+]
从农业GDP 335.40 496.20 549.30 316.90 凝胶 - 百万 [+]
从国内生产总值建设 324.40 535.20 594.80 48.60 凝胶 - 百万 [+]
从制造业的GDP 620.00 752.80 752.80 160.10 凝胶 - 百万 [+]
从GDP矿业 64.20 76.80 80.50 17.30 凝胶 - 百万 [+]
从公共管理的GDP 529.50 848.30 848.30 212.20 凝胶 - 百万 [+]
从GDP的服务 363.00 545.50 545.50 78.20 凝胶 - 百万 [+]
从GDP运输 503.70 573.10 573.10 191.40 凝胶 - 百万 [+]
从公用事业GDP 191.70 190.00 207.30 64.30 凝胶 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 格鲁吉亚 - 国民生产总值.