Ok
width
height
Fiji Inflation Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-03 05:00 AM 通货膨胀率(年) Aug 1.2% 0.7%
2019-10-03 02:00 AM 通货膨胀率(年) Sep 0.4% 1.2%
2019-11-06 04:00 AM 通货膨胀率(年) Oct -0.9% 0.4%
2019-12-03 01:30 AM 通货膨胀率(年) Nov -0.3% -0.9%
2020-01-03 05:00 AM 通货膨胀率(年) Dec -0.3%
2020-02-04 02:30 AM 通货膨胀率(年) Jan
2020-03-05 03:00 AM 通货膨胀率(年) Feb
[+]


斐济 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 -0.30 -0.90 10.50 -0.90 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.20 -0.70 2.30 -1.80 % [+]
居民消费价格指数CPI 114.10 113.90 116.80 101.80 积分 [+]
食品通胀 2.90 1.20 16.50 -6.20 % [+]
CPI住房公用事业 93.30 93.30 103.56 89.60 积分 [+]
CPI运输 97.20 96.30 106.20 91.70 积分 [+]
生产者价格 104.40 104.10 113.20 99.40 积分 [+]
生产者价格指数变化 0.90 1.30 2.50 -0.70 % [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 斐济 - 通货膨胀率.