Ok
width
height
Djibouti Balance of Trade吉布提 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 -22500.00 -25229.00 DJF - 百万 Dec 2020
经常账户占GDP比例 9.50 10.70 国内生产总值的百分比 Dec 2021
经常账户 65109.00 77352.00 DJF - 百万 Dec 2020
进口 517384.00 735433.00 DJF - 百万 Dec 2020
出口 494884.00 710204.00 DJF - 百万 Dec 2020

吉布提 - 贸易差额
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 吉布提 - 贸易差额.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-22500.00 -25229.00 -14363.00 -130969.00 1995 - 2020 DJF - 百万 每年