Ok
width
height
Czech Republic Manufacturing PMI

捷克共和国 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 87.10 81.70 112.80 69.10 积分 [+]
制造业PMI 57.00 53.90 59.80 35.10 积分 [+]
工业生产 0.40 1.30 14.50 -35.10 % [+]
工业生产(月) -1.70 2.70 16.50 -24.60 % [+]
制造业生产 0.90 3.40 21.00 -37.20 % [+]
新订单指数 101.14 105.16 217.39 58.04 积分 [+]
库存变化 -21.31 -21.60 30.54 -21.60 捷克克朗 - 亿 [+]
车辆注册 17484.00 16835.00 27830.00 8356.00 [+]
互联网速度 16938.04 17252.82 17768.42 3672.45 KBps [+]
IP地址 1720644.00 1710120.00 2231060.00 1053892.00 IP [+]
矿业生产 -11.00 -14.90 17.80 -25.00 % [+]
钢铁生产 413.28 358.94 697.00 235.01 千吨 [+]
竞争力指数 70.85 71.18 71.18 4.43 积分 [+]
竞争力排名 32.00 29.00 46.00 29.00 [+]
营商环境 41.00 35.00 75.00 26.00 [+]
电力生产 6579.00 6149.21 8650.00 5249.28 吉瓦小时 [+]
腐败指数 56.00 59.00 59.00 37.00 积分 [+]
腐败排名 44.00 38.00 57.00 25.00 [+]
企业利润 325845.00 323281.00 328392.00 -2717.06 捷克克朗 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 捷克共和国 - 制造业PMI.