Cyprus Exports By Category

This page displays a table with Cyprus Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.塞浦路斯 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -471932.00 -506285.00 152950.00 -925948.00 千欧元 [+]
经常账户 -591.30 -1229.80 395.30 -1541.40 欧元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 -7.00 -8.40 3.10 -15.50 % [+]
进口 718485.00 734147.00 1082134.00 13481.00 千欧元 [+]
出口 246553.00 227862.00 882891.00 5946.00 千欧元 [+]
资本流动 -96.50 -713.00 1701.50 -1716.40 欧元 - 百万 [+]
汇款 17.30 20.40 34.00 1.00 欧元 - 百万 [+]
旅游收入 350400.00 277600.00 428200.00 28300.00 千欧元 [+]
入境旅游人数 550971.00 509662.00 550971.00 16748.00 单位 [+]
黄金储备 13.90 13.90 14.48 13.87 [+]
恐怖主义指数 1.21 1.89 3.19 0.05 [+]
外债 101906.10 102533.24 161624.10 90778.90 欧元 - 百万 [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category