Ok
width
height
Colombia Inflation Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-01-06 12:25 AM Dec 1.61% 1.49% 1.44%
2021-02-06 12:00 AM Jan 1.6% 1.61% 1.62%
2021-03-06 12:00 AM Feb 1.56% 1.6% 1.44%
2021-04-06 12:00 AM Mar 1.51% 1.56% 1.42%
2021-05-06 12:00 AM Apr 1.51%
2021-06-05 05:00 PM May
2021-07-03 05:00 PM Jun
2021-08-06 12:00 AM Jul

哥伦比亚 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 1.51 1.56 41.65 -0.87 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.51 0.64 7.10 -1.49 % [+]
居民消费价格指数CPI 107.12 106.58 107.12 0.03 积分 [+]
核心消费者物价指数 107.09 106.66 107.09 36.13 积分 [+]
核心通胀率 1.67 1.74 9.83 1.67 % [+]
生产者价格 129.39 126.19 129.39 60.18 积分 [+]
食品通胀 5.00 5.50 35.59 -0.54 % [+]
生产者价格指数变化 11.39 6.32 15.64 -5.16 % [+]
CPI住房公用事业 106.50 105.76 106.50 0.07 积分 [+]
CPI运输 106.65 106.20 106.65 44.63 积分 [+]
出口价格 127.36 123.57 127.36 0.18 积分 [+]
进口价格 133.07 130.20 133.07 0.32 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 哥伦比亚 - 通货膨胀率.