Central African Republic Balance of Trade
width
height
Forecast Data Chart

中非共和国 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -29.80 -18.40 31.10 -29.80 终审法院 - 法郎 - 亿 [+]
经常账户 -14.90 -64.00 -7.60 -100.20 终审法院 - 法郎 - 亿 [+]
经常账户占GDP比例 -8.30 -9.40 -0.60 -10.20 % [+]
出口 4.10 2.40 114.40 1.70 终审法院 - 法郎 - 亿 [+]
进口 33.90 20.80 86.40 11.00 终审法院 - 法郎 - 亿 [+]
黄金储备 0.00 0.00 0.35 0.00 [+]
恐怖主义指数 6.72 6.39 6.72 0.00 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 中非共和国 - 贸易差额.