Ok
width
height
Bhutan Current Account to GDP

不丹 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 7255.77 -4847.91 7255.77 -12698.10 BTN - 百万 [+]
经常账户 -21789.50 -35430.20 3707.50 -41367.30 BTN - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 -12.20 -21.20 15.80 -32.40 % [+]
进口 10625.72 13912.48 28980.00 1254.90 BTN - 百万 [+]
出口 17881.49 9064.57 25333.80 1129.60 BTN - 百万 [+]
旅游收入 3.12 2.40 17.30 0.50 美元 - 百万 [+]
外国直接投资 319.50 -48.24 861.70 -947.10 BTN - 百万 [+]
外债 2872.70 2728.40 2872.70 405.50 美元 - 百万 [+]
入境旅游人数 0.00 0.00 11277.00 0.00 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.01 2.76 0.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 不丹 - 经常账户占GDP比例.