BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 TRADINGECONOMICS.COM BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 FORECAST - 数据 - 经济指标

Belize Money-supply-m0 Tradingeconomics.com Belize Money-supply-m0 Forecast - 数据 - 经济指标


概述 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
国内生产总值增长率 1.00 0.2 0.3 0.3 1.6 0.8 [+]
失业率 8.00 9.7 7 7 7 9 [+]
通货膨胀率 0.90 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 [+]
利率 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 [+]
贸易差额 -96.00 -103 -97.72 -95.21 -93.18 -87.54 [+]
政府债务占国内生产总值比重 68.90 67.6 67.52 67.45 67.37 64.7 [+]
国内生产总值 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
国内生产总值增长率 1.00 0.2 0.3 0.3 1.6 0.8 [+]
国内生产总值年增长率 1.10 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 [+]
国内生产总值 1.77 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 7831.50 8075 7633 7601 7570 8190 [+]
人均国内生产总值 4320.00 4450 4214 4195 4175 4530 [+]
不变价国内生产总值 737.00 673 731 730 678 685 [+]
从农业GDP 76.10 60 77 74 68 90 [+]
从国内生产总值建设 22.90 22.71 22.11 21.82 21.47 19.33 [+]
从制造业的GDP 51.50 34.19 50.68 50.63 35.68 37.09 [+]
从公共管理的GDP 78.70 76.36 77.36 78.68 71.32 74.67 [+]
从GDP的服务 118.80 115 115 115 114 110 [+]
从GDP运输 79.20 73.03 78.59 78.15 73.24 74.29 [+]
从公用事业GDP 33.80 35.59 31.81 33.01 36.52 33.76 [+]
劳动力 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
失业率 8.00 9.7 7 7 7 9 [+]
就业人数 146.90 147 147 147 147 146 [+]
失业人员 18.48 16.83 16.78 16.74 16.7 16.48 [+]
人口 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 [+]
价格 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
通货膨胀率 0.90 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 [+]
食品通胀 -0.80 -1.3 -1.4 -1.2 -0.8 -1.4 [+]
金融 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
利率 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 [+]
货币供应量M0 348.72 349 349 349 348 346 [+]
货币供应量M1 1475.01 1476 1474 1472 1470 1456 [+]
货币供应量M2 2863.35 2854 2849 2845 2843 2825 [+]
外汇储备 376.60 357 354 352 350 298 [+]
私营部门贷款 1580.70 1580 1578 1575 1573 1522 [+]
存款利率 2.30 2.35 2.46 2.58 2.69 3.57 [+]
贸易 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
贸易差额 -96.00 -103 -97.72 -95.21 -93.18 -87.54 [+]
出口 48.50 43.06 46.15 47.09 47.75 48.64 [+]
进口 144.50 144 143 142 141 136 [+]
经常账户 -37.40 -82.02 -48.37 -42.89 -70.6 -58.84 [+]
经常账户占GDP比例 -9.40 -5.77 -5 -4.23 -3.45 -1.36 [+]
外债 1199.20 1212 1250 1250 1250 1270 [+]
汇款 94.30 101 102 103 104 103 [+]
入境旅游人数 1261405.00 1126800 1106900 1087000 1067100 993800 [+]
原油产量 2.00 2.1 2.12 2.15 2.17 2.32 [+]
政府 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
政府债务占国内生产总值比重 68.90 67.6 67.52 67.45 67.37 64.7 [+]
政府预算 -3.30 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -5.1 [+]
政府预算值 -115.40 -157 -137 -117 -97.26 -49.7 [+]
政府支出 1140.40 1191 1193 1196 1198 1130 [+]
政府收入 1002.20 1044 1051 1058 1065 1095 [+]
财政支出 950.90 1002 1012 1022 1032 1099 [+]
军费 20.60 20.83 21 21 21 24 [+]
商业 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
互联网速度 2276.27 1990 1935 1898 1860 1594 [+]
IP地址 22700.00 22513 22289 21889 21657 19123 [+]
营商环境 121.00 111 111 110 110 109 [+]
竞争力指数 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 [+]
竞争力排名 123.00 123 123 123 123 123 [+]
消费 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
私人部门信贷 2006.30 2023 2024 2026 2027 2007 [+]
消费信贷 434.30 432 430 427 425 397 [+]
税种 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
销售税率 12.50 13 13 13 13 13 [+]
气候 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
沉淀 154.00 174 174 174 174 174 [+]
温度 25.00 24.97 25.08 25.15 25.08 25.08 [+]