Ok
width
height
Bangladesh GDP Deflator
孟加拉国 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 5.75 6.05 16.00 -0.03 % [+]
居民消费价格指数CPI 272.97 273.60 273.60 51.99 积分 [+]
国内生产总值平减指数 229.41 219.37 229.41 126.35 积分 [+]
出口价格 225.99 214.31 225.99 78.90 积分 [+]
进口价格 259.43 246.03 259.43 89.90 积分 [+]
通货膨胀率(每月) -0.23 0.11 2.08 -1.44 % [+]
食品通胀 5.90 6.40 9.09 3.77 % [+]
CPI运输 248.24 247.72 248.24 131.01 积分 [+]
[+]