Ok
width
height
Aruba Balance of Trade阿鲁巴 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 -577.80 -541.50 AWG - 百万 Dec 2021
进口 622.10 586.90 AWG - 百万 Dec 2021
出口 44.30 45.40 AWG - 百万 Dec 2021

阿鲁巴 - 贸易差额
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 阿鲁巴 - 贸易差额.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-577.80 -541.50 -268.40 -641.60 2000 - 2021 AWG - 百万 季刊