Whan In Pharm

016580

21,050.00

每天都在变化:

-100.00 -0.47%

年变化:

-3.00%


物价
Samil Pharm 27,150.00 -800.00 -2.86% 243.24%
Myungmoon Pharm 6,830.00 -170.00 -2.43% 6.72%
Wooridul Pharmaceutical 8,710.00 -270.00 -3.01% 24.07%
Kukje Pharma Ind 5,390.00 -10.00 -0.19% 38.92%
Yuyu Pharma 15,700.00 100.00 0.64% 23.14%
Hyundai Pharmaceutical 5,420.00 -80.00 -1.45% 30.18%
Ckd Bio 20,650.00 -400.00 -1.90% -5.28%
Dongsung Pharmaceutical 36,300.00 -3,700.00 -9.25% 855.26%
Shinpoong Pharmaceutical 8,030.00 210.00 2.69% 20.57%
Dongwha Pharm 10,750.00 -200.00 -1.83% 20.11%
Whan In Pharm 21,050.00 -100.00 -0.47% -3.00%
物价
KOSPI 2307 -0.52 -0.02% -4.34%016580 Whan In Pharm | 股票价格

值 物价 股票 图表 历史上 收益 股息收益率 - 016580 Whan In Pharm 股票价格 - 9/19/2018.